หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 

การไฟฟ้าภูมิภาค มีระบบสายส่งไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 10 ครัวเรือน
 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 10 ,11 , 13 , 14 และ 15

ระบบน้ำสะอาด หมู่ที่ 3 , 4 , 8 , 9 และ 12
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน จำนวน 1 แห่ง

บริการโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง

หอกระจายข่าวของ อบต. จำนวน 1 แห่ง
  (ครอบคลุมพื้นที่ 15 หมู่บ้าน)
 

วัดหลวงพ่อเดิม เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ( พระครูนิวาสธรรมขันธ์ ) เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งปากน้ำโพ
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน

กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลหนองโพ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองโพ

ตำรวจชุมชน

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
ปัจจุบันตำบลหนองโพ เป็นพื้นที่ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเกษตร ไทย โรงงานผลิต เยื่อกระดาษ และในราวปี พ.ศ.2550 – 2551 โรงงานผลิตเอธานอลจะเปิดดำเนินการ ซึ่งจะ ทำให้ตำบลหนองโพ เป็นแหล่ง รับซื้ออ้อยโรงงานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งจ้าง แรงงานสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากทั้งแรงงาน ในพื้นที่และแรงงานนอกพื้นที่ ทำให้คาดการณ์ว่าในอนาคต ตำบลหนองโพ จะมีบทบาทด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการเกษตร และระบบคลังสินค้า เพื่อรองรับการขนส่ง และขนถ่ายวัตถุดิบจากภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ ประชาชนในภาคการเกษตร จะลดลงแล้วเข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม และการบริการมากขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ ของ ตำบลต่อไป ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จะต้องเตรียมการและหามาตรการรองรับปัญหา ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามมาจากการพัฒนา
ดังกล่าว
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619