หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายสุพจน์ ชูพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ


นายกรพิพัฒน์ จิ๋วสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางพัชรินทร์ ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายกฤษฎา สว่างวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอุทัย ศิริโสม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ่าอากาศเอกณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายประสพโชค วอนกล่ำ
นิติกรปฏิบัติการ


นางสโรชา วงศ์ไพรบูลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539