หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายกรพิพัฒน์ จิ๋วสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 089-269-5969


นายกรพิพัฒน์ จิ๋วสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางพัชรินทร์ ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายกฤษฎา สว่างวัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอุทัย ศิริโสม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ่าอากาศเอกณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายประสพโชค วอนกล่ำ
นิติกรปฏิบัติการ


นางสโรชา วงศ์ไพรบูลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวชลิตา ธารทิพย์ธาดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619