หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกรพิพัฒน์ จิ๋วสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
รักษาราชกานแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 089-269-5969


นายกรพิพัฒน์ จิ๋วสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08-9269-5969
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพัชรินทร์ ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-8263-5960


นางสาวบังเอิญ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-3318-2255


นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-7235-8566