หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุพจน์ ชูพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ


นายกรพิพัฒน์ จิ๋วสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพัชรินทร์ ปั้นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวบังเอิญ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง