หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ชิวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองโพ จะดำรงชีวิตอยู่กับแบบคนสมัยก่อนคือความสามัคคี และการช่วย เหลือเกื้อกูลกัน รู้จักการให้อภัย และเสียสละ ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนับถือศาสนาพุทธ ทำให้ ประชาชนในตำบลมีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ในการดำเนินชีวิต จึงจะเห็นได้ว่าตำบลหนองโพจะอยู่กันอย่าง มีความสุข
 
 
ในเขตพื้นที่ อบต.หนองโพ มีสถาบัน และองค์กร ศาสนา ประกอบด้วย

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 
ระดับปฐมวัย จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปืนแตก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพ

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดวาปีรัตนาราม
ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง

โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม

โรงเรียนบ้านหนองตาราม

โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง

โรงเรียนวัดห้วยดุก

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

โรงเรียนบ้านเขาปูน

โรงเรียนวัดหนองโพ ( นิวาสานุสรณ์ )
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนหนองโพพิทยา
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพเหนือ รับผิดชอบหมู่ที่ 1,2,4,8,11,12 และ14
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยดุก รับผิดชอบหมู่ที่ 3,5,6,7,9,10,13 และ 15

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 3 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วม ร้อยละ 100
 

สถานีตำรวจ (ที่พักสายตรวจตำบล) จำนวน 1 แห่ง

ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำตำบล
    จำนวน 21 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    จำนวน 33 คน

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ความจุ 6,000 ลิตร
    จำนวน 1 คัน
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619