หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปข้อมูลสิถิติด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.หนองโพ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม [ 13 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619