หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.หนองโพ ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.หนองโพ ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
การพัฒนาบุคลากร ส่งข้าราชการไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานสรุปการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)     2      3   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619