หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การพัฒนาบุคลากร ส่งข้าราชการไปอบรม ปี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานสรุปการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ ประกาศหลักเกณฑ์โบนัส [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ ประกาศวินัย พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2      3   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619