หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 133  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 145  
 
แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) [ 27 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 136  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ2558-2560) และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 101  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 154  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 31 ส.ค. 2558 ]  อ่าน : 145  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)และผลการดำนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 8 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)     2      3   
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539