หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าไม้      31 มี.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร      31 มี.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่้อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563   31 มี.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ   31 มี.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563   31 มี.ค. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   31 มี.ค. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่งไทย ผ่านการเล่น   31 มี.ค. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   31 มี.ค. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   31 มี.ค. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6038
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539