หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 28 พ.ค. 64  17 พ.ค. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564  17 พ.ค. 2564 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564  12 พ.ค. 2564 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 21 พ.ค. 64 เวลา 08.00-09.30 น. และเวลา 12.00-13.00 น.  12 พ.ค. 2564 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน มีนาคม 2564  1 เม.ย. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  30 มี.ค. 2564 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  30 มี.ค. 2564 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมกันตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  23 มี.ค. 2564 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ.2563  1 มี.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปรับปรุงกระบวนการทำงาน-ขั้นตอน-และระยะเวลาการปฏืบัติงานเพื่อบริการประชาชน  1 มี.ค. 2564 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539