หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  22 ธ.ค. 2565 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   14 ธ.ค. 2565 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  14 ธ.ค. 2565 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยืสิน เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  8 ธ.ค. 2565 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  7 ธ.ค. 2565 368
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขจงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2565  29 พ.ย. 2565 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปี พ.ศ. 2565  17 ต.ค. 2565 657
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566  3 ต.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566  3 ต.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.หนองโพ ประจำปีงบประมาณ 2566  3 ต.ค. 2565 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619