หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกองทุนฯ
4. ประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5. ขออนุมัติโครงการประชุมกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
โดยมีกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 241 ท่าน

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539