หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ขยายเวลา การจัดเก็บเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  
 

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ขยายเวลา การจัดเก็บเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563    โดย   บุคคลที่เข้าข่ายไม่ต้องชำระภาษี คือ 1. เป็นเจ้าของที่ดินที่เป็น โฉนด ประเภท นส.4  ทำการเกษตรทุกชนิด ได้รับการยกเว้นภาษี 3 ปีแรก คือปี 2563-2565     2. เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นเจ้าบ้านในสิ่งปลูกสร้าง เช่น  บ้านที่อยู่อาศัยหลังแรก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษี เนื่องจากเป็นบ้านหลังหลัก    ถ้าเข้าข่ายประเภทนี้ไม่ต้องมาชำระภาษี                                                                                                               บุคคคลที่เข้าข่ายต้องชำระภาษี     คือ  1. ประกอบธุรกิจและพณิชยกรรม เช่น อู่ซ่อมรถ , ร้านค้า, ร้านเสริมสวย, ร้านอาหารตามสั่ง เป็นต้น   2. ที่ดินปล่อยรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ต้องชำระภาษี  3. กรณีบุคคลที่มีบ้าน มากกว่า 1 หลังขึ้นไป ภายในตำบลหนองโพ ต้องชำระภาษี  4. สิ่งปลูกสร้างประเภทอื่นๆ เช่น โรงจอดรถ ,ห้องเก็บของ ,ยุ้งฉาง ,ลานตากต่างๆ เข้าข่ายต้องชำระภาษี   5.กรณีที่ดิน นส.3 ก, นส.3 , ส.ค. ,น.ค. ,นสล. , หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องชำระภาษีทุกราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 16.14 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 160 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539