หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย
ประกาศ  ณ วันที่    14     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563


    
(นายนที  จันเทศ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 09.55 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539