หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
  
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33  วรรค 4 กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ  ณ วันที่  6   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2566 เวลา 12.35 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619