หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
  
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 15 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2565
วันที่  27 ตุลาคม  2565  เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
......................................................................

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่   2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่   3   กระทู้ถาม
     - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
        - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่   5   เรื่องที่เสนอใหม่
- ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ     ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่   6   เรื่องอื่น ๆ
- รายงานการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2565 เวลา 14.38 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 190 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619