หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


 
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายณรงค์  ดำรงค์รักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4. การปรับปรุง ทบทวนโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6.กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


ในการนี้ นายณรงค์  ดำรงค์รักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุง ผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2565 เวลา 09.58 น. โดย คุณ ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์

ผู้เข้าชม 529 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619