หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 

     
 
 
  
โครงการจัดการสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ได้จัดกิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุการเกษตร ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลหนองโพ โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของตำบลหนองโพเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ การเผาในพื้นที่การเกษตรยังเป็นการทำลายโครงสสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าควรจะเป็นด้วย จึงจัดทำโครงการจัดการสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน บนพื้นฐานของการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีในพื้นที่ตนเองให้เกืดประโยชน์มากขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2563 เวลา 09.53 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539