หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  
 

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการประชุมหรือฝึกอบรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 12.18 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 183 ท่าน

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539