หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 

 
พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี  
 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จะดำเนินการปลูกต้นพยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม  ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านการเกษตร การชลประทาน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งนอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้วยังทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ดังพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 26 ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534 ความตอนหนึ่งว่า “...ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เรา  น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการพัฒนาต่าง ๆ ของชาติ เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อทะนุ
บำรุงสภาพแวดล้อม อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย “ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ร่วมกับมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ  จัดกิจกรรมปลูกต้นพยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่กำจัดขยะเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 13.27 น. โดย คุณ ภูริพัฒน์ จุ้ยวงษ์

ผู้เข้าชม 582 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539