หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายบุญเยี่ยม คุ้มศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 4
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 089-568-7781
 


นายอนุพล แตงพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 15
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 081-042-1310


นายสงัด เปี่ยมเสถียร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 087-527-3953
 
 


นายวิสูตร พันธ์รอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 1
โทร : 082-767-4149


นายวิสันติ อินปรางค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 2
โทร : 087-951-3139


นายชิด บัวกอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 3
โทร : 097-975-8508


นายสมเกียรติ ศรีลาไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 5
โทร : 089-856-7231


นายนที จันเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 6
โทร : 081-036-4388


นายสมคิด แขกอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 7
โทร : 080-116-1343


นายสำรวม แตงร่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 8
โทร : 090-497-6147


นายสงัด เปี่ยมเสถียร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 9
โทร : 087-527-3953


นางสาวจำเนียร น่าบรรดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ 10
โทร : 082-293-0425
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619