หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แนวทางแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
การพัฒนาบุคลากร และเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
การอบรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.หนองโพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)