หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ C.C. รสจืด สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จำนวน 2,688 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 C.C. รสจืด จำนวน 8,925 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาก่่อสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ จากบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก ตำบลหนองโพ ถึง ถนนสาย 10083 (อบจ.นครสวรรค์) [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5344 นครสวรรค์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จากบริเวณระบบประปาหมู่บ้าน ถึง บริเวณทางถนนรถไฟสายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ ( เดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 8 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนภายในตำบลหนองโพ ( เดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 8 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619