หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๔,๕,๙,๑o,๑๑,๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.หนองโพ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ประจำกองคลัง) ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-200-746