หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
บ้านหนองโพ เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี และมีหมู่บ้านใกล้เคียง กันอีกหลายหมู่บ้าน เดี๋ยวนี้เป็นบ้านร้างแต่ยัง มีซากโบราณสถานเป็นต้นว่า บ่อน้ำ เขื่อน คูและซากอิฐปรากฎ อยู่เช่น ทางทิศใต้บ้านหนองโพมีบ้านสระพังแลง และทิศตะวันออกมีบ้านม่วงน้อยตั้งอยู่ไม่สู้ห่างไกลนัก และ ยังมีซากบ้านเก่าที่ เรียกกันว่า บ้านเก่าบุคา อีกหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ใน ดงพระยาเย็น ห่างจากหมู่บ้านหนองโพ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางเดินราว 17 กิโลเมตร เข้าใจว่าในครั้งโบราณ ชาวบ้านในหมู่บ้าน เหล่านี้และหมู่บ้านที่ห่างไกลอื่น ๆ คงจะมีความสัมพันธ์ โดยเป็นเครือญาติกันแต่ดั้งเดิมบ้างโดยเกี่ยวดองกัน ในทาง แต่งงานกัน และคงจะได้ไปมาหาสู่ติดต่อกันอยู่ในเมืองเกี่ยวด้วยอาชีพและกิจทุกข์สุขของกันและกัน แม้บางหมู่บ้านจะ อยู่ห่างไกลกันก็ย่อมจะรู้จักมักคุ้นกัน เพราะในสมัยที่ยานพาหนะเช่นทางรถไฟยังไม่มีนั้น การเดินทางจากหมู่บ้านที่มีระยะทาง ห่างกันเพียงชั่ววันครึ่งวัน ย่อมเห็นกันเป็นของธรรมดาไม่รู้สึกเห็นเป็น ห่างไกลอะไรเลย ครั้นเมื่อไทยกับพม่าทำสงครามกัน คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง ท้องที่ทางภาคตะวัน ตกและภาคกลางของประเทศไทยได้กลายเป็นยุทธภูมิบ้าง เป็นที่พักพลและ เป็นทางกองทัพเดินผ่านบ้าง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่เหล่านี้จึงตกอยู่ในแดนอันตรายที่อาจถูกข้าศึกประทุษร้ายได้ง่าย ชาวบ้าน ในท้องที่ ดังกล่าวนี้ต่างก็พากันรวบรวมทรัพย์สมบัติพาครอบครัวอพยพหนียุทธภัย ทิ้งบ้านเรือนหนึไปหลบซ่อน เอาตัวรอดบ้าง ถูกข้าศึกกวาดต้อนไปกับกองทัพบ้างด้วยเหตุนี้ ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงปรากฎ บ้านร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกัน หลายหมู่บ้าน เช่น บ้านม่วงน้อย บ้านสระพังแลง และบ้านหนองโพ ที่กล่าวแล้ว ส่วนบ้านบุคาโดยเหตุที่ตั้งอยู่ในดงพระยาเย็นห่างไกล จากบริเวณที่ข้าศึกจะไปมาถึง จึงคงตั้งอยู่ ได้ต่อมา ไม่ถูกข้าศึกเบียดเบียนประทุษร้าย แต่มาถูกภัยธรรมชาติรบกวน จึงกลายเป็น บ้านร้างในภายหลัง
 
 
ตำบลหนองโพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอตาคลี ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาคลี ระยะทางรวม ประมาณ 23 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านสามแยก ตำบล ตาคลี ไปตาม เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3329 ( อำเภอ ตาคลี – อำเภอตากฟ้า ) ทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงบ้านหัวหวาย ตำบลตาคลี ตรงเข้าสู่ถนนลาดยาง เลียบขนานทางรถไฟสายเหนือฟากใต้ จน ถึงศูนย์กลางตำบลที่บ้านหนองโพ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลหัวหวาย
ตำบลบ้านไร่พัฒนา
อำเภอตาคลี
อำเภอมโนรมย์
จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดชัยนาท
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก
 
ติดต่อกับ
 
ตำบลม่วงหัก
ตำบลเนินมะกอก
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี
และ
จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
 
   
ประชากรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่อ้อย ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ( ฟาร์มไก่ , วัว , แพะ ) และรับจ้างทั่วไป ตำบลหนองโพ มีผู้ประกอบการ สินค้า OTOP จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร ผลิตภัณฑ์ คือ หัวโขนและเครื่องประดับละคร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพวัดหลวงพ่อเดิม ผลิตภัณฑ์ คือ มะพร้าวแก้วและขนมไทย
 


โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม

60 %


รับจ้าง

20 %


ค้าขาย

15 %


อื่นๆ

5 %
 
 
 
 
 
ตารางเปรียบเทียบประชากร ปี 2548 , ปี 2549 และปี 2550
วัน/เดือน/ปี ชาย หญิง รวม จำนวน
ครัวเรือน
  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2548 5,119 5,358 10,477 3,382  
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2549 5,126 5,387 10,504 3,443
  วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2550 5,115 5,362 10,477 3,496  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดหนองโพ

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยดุก
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาราม

หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต็งรัง
หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก

หมู่ที่ 7 บ้านหนองระกำ
หมู่ที่ 8 บ้านเขาใหญ่

หมู่ที่ 9 บ้านหนองปืนแตก
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไม้แดง

หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพเหนือ
หมู่ที่ 12 บ้านสอนจันทร์

หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่
หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพใต้

หมู่ที่ 15 บ้านเขาพลอง    
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-6043619