หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
     
 
 
 


นายณรงค์ ภักดีสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 091-837-4204
 


นายสวอง บำรุงศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 086-213-5047


นายบุญช่วย ศรีเดช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 089-906-5145
 


นายวรรธนะศิน ขำเกิด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
ส่วนตำบลหนองโพ
โทร : 094-289-9652
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-860-5539